Office Bearers
S.NoNAMEMOBILE NUMBERDESIGNATION
1 Dr. Bhavesh Kumar Chauhan 9711060919 Chairman
2 Dr Dilkeshwar Pandey 9811410032 Vice Chairman
3 Rahul Kanhaiya 9891421577 President
4 Amreen 7503048574 Vice President
5 Vivek Mittal 9891017170 Honorary Secretary
6 Suyash Garg 9818429185 Joint Secretary
7 Ashish Kumar Swami 9718084148 Treasurer
8 Suarabh Sharma 9990003760
9 Ekta Tyagi 8010007765
10 Neelam 9560233174
11 Manish Gupta 8800887113
12 Surabhi 9962131878
13 Vipul Pandit 9015713889
14 Shashank Agarwal 9999922190
15 Tripti 9962131878
16 Shivam Tushar Verma 8375011394
17 Shubham Saxena 9168695764
18 Garima Singh 8506070010
19 Nishat Parveen 8527511475
20 Shweta 7503767026